alltomparkinson.se

Dag Nyholm, professor och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medarbetare på alltomparkinson.se, har tilldelats 400,000 kronor ur Arvid Carlssonfonden

Dag Nyholm professor och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medarbetare på alltomparkinson.se har vid en ceremoni i Göteborg idag tilldelats 400,000 kronor ur Arvid Carlssonfonden, för sin ”mångsidiga kliniska forskning med fokus på Parkinsons sjukdom, och inte minst för sina värdefulla bidrag till den angelägna uppgiften att optimera behandlingen av detta tillstånd”.

Grattis, Dag! Den klassiska frågan, hur känns det att ha fått detta pris?

Tack! Det känns roligt och hedrande. Det är ju lite speciellt att få pris i namnet av en Nobelpristagare – det ger lite extra glans åt priset. Och vi har ju alla Arvid Carlsson att tacka för hans viktiga upptäckter om dopamin på 1950-talet.

Hur går din forskning till rent praktiskt?

På många olika sätt. Just idag har jag skickat in en ansökan till Parkinsonfonden om mer forskningsbidrag och inom några dagar ska en EU-ansökan in. Ansökningar om medel är en lite tråkig men helt nödvändig del av forskningen, för att möjliggöra att yngre kollegor kan forska. Jag handleder ett antal doktorander som tar sig an olika aspekter av diagnostik och behandling av Parkinson. Rent praktiskt går mycket tid till att läsa och skriva e-post som har med forskningen att göra, men jag träffar förstås också patienter i de olika projekten och det är det roligaste. När ett projekt är klart och alla data är analyserade ska det skrivas vetenskapliga artiklar och det innebär ett samarbete med mina doktorander och andra forskare.

Vad är den främsta utmaningen vid behandlingsoptimering av Parkinsons sjukdom?

Det är nog att Parkinsons sjukdom kan se så olika ut hos olika personer. Det finns ingen optimal standardbehandling som passar alla. Det är ju frustrerande på ett sätt eftersom det är så komplext och att vi inte alltid hittar en bra behandling för alla, men samtidigt är det fascinerande att vi människor är så olika trots alla våra likheter. Det är en utmaning att försöka skräddarsy behandlingen för varje individ. I en nära framtid kommer vi troligen att kunna individanpassa behandlingarna ännu bättre än idag.

Vad betyder de 400,000 kronorna du tilldelats?

De betyder att jag vågar anställa en ”postdoktor”, dvs en disputerad forskare, som kommer kunna hjälpa till med dataanalyser och skrivande av artiklar under två års tid. Sista ansökningsdag är för övrigt imorgon… Det kostar förstås mer än så, men prispengarna utgör en viktig och mycket välkommen del.

Fler artiklar

Eleonor Högström: Sju goda år

Sju goda år?  Det ligger i människans natur att försöka se mönster i de händelser som utgör vårt liv. Vi försöker skapa ordning i vad som annars är ett kaos. 

Läs mer

Eleonor Högström: Balans i livet

Jag har arton års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och jag har träffat många Parkinsonsystrar och -bröder under den tiden.  Jag fick en fråga för ett tag sedan. En kvinna 60+,

Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.