alltomparkinson.se

Disclaimer

Dosering och rekommendationer görs med reservation till att hänsyn alltid måste tas till den individuella patienten och att adekvata medicinska bedömningar alltid avgör. Dessa riktlinjer är rekommendationer och inte juridiskt bindande. Behandlingsansvaret ligger hos patientens läkare.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.