alltomparkinson.se

Hur är prognosen vid Parkinsons sjukdom?

Prognosen är mycket svår att uttala sig om i det enskilda fallet, åtminstone i början av sjukdomen. Efter några år brukar man märka hur sjukdomen utvecklas – vissa blir tydligt sjukare medan andra är i princip stabila i åratal.

Parkinson är en så kallad neurodegenerativ sjukdom, vilket innebär att den blir sämre med tiden. Försämringen är oftast långsam och de effektiva behandlingarna gör att symtomen kan lindras så bra att försämringen inte märks.

Vanligen tillkommer fler symtom med tiden, vilket kan kräva justeringar i behandlingen. Sjukdomen påverkar oftast inte livslängden, tack vare medicinerna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.