alltomparkinson.se

Hur behandlar man Parkinsons sjukdom?

Grunden i behandlingen är att ersätta det dopamin som saknas. Det kan göras med olika mediciner. Den vanligaste är levodopa, som bildar nytt dopamin när det kommer till hjärnan. Många använder också dopaminhärmare (dopamin-agonister) som liknar dopamin. Den tredje vanligaste typen av läkemedel är MAO-B-hämmare som minskar nedbrytningen av dopamin i hjärnan. Man kan kombinera dessa mediciner på många olika sätt. De hjälper livet ut, även om sjukdomen förvärras.

Några personer med Parkinson får med tiden svängningar i rörligheten och kan då behöva behandling med läkemedelspump eller djup hjärnstimulering (DBS).

All behandling i dagsläget är symtomlindrande, på ett så effektivt sätt att livslängden normaliseras, jämfört med innan det fanns parkinsonmediciner.

Det finns inga bromsmediciner eller bot, men det forskas mycket på detta.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.