alltomparkinson.se

Hur diagnostiserar man Parkinsons sjukdom?

Diagnosen ställs enbart genom läkarundersökning.

Det finns inget prov eller röntgenundersökning som kan påvisa Parkinsons sjukdom. Läkaren tittar på olika rörelser och känner på armar och ben, där en tröghet i musklerna, ”rigiditet”, kan upptäckas.

Avbildning av hjärnan görs ibland med magnetkamera för att utesluta annan orsak till symtomen eller PET-kamera för att bekräfta att dopaminsystemet är påverkat. Sådana tekniker kan ibland hjälpa till att skilja mellan olika typer av parkinsonliknande sjukdomar, så kallad atypisk parkinsonism.

Ibland görs också ryggvätskeprov (lumbalpunktion) som ibland kan stärka misstanken om atypisk parkinsonism.

Diagnosen är ganska svår att ställa och det är vanligt att det dröjer 1-2 år efter de första symtomen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.