alltomparkinson.se

Vad orsakar Parkinsons sjukdom?

Orsaken är till stor del okänd. Troligen är det en kombination av genetik och miljöfaktorer.

Det finns vissa gener som kan kopplas till Parkinsons sjukdom, men i Sverige är dessa varianter mycket ovanliga. Det finns också vissa miljöfaktorer som anses vara riskfaktorer, t.ex. olika bekämpningsmedel. Å andra sidan finns det så kallade ”friskfaktorer”, d.v.s. faktorer som verkar skydda mot Parkinson, t.ex. kaffe, rökning och tomater.

Troligen börjar sjukdomsprocessen många år, kanske decennier, innan de motoriska symtomen märks. Det som händer i hjärnan är att vissa nervceller dör. De celler som använder dopamin som signalämne blir färre och när majoriteten av cellerna försvunnit så uppträder de motoriska symtomen.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.