alltomparkinson.se

Vilka symtom får man vid Parkinsons sjukdom?

Symtomen är både motoriska (som har med rörligheten att göra) och icke-motoriska (som inte alls har med rörlighet att göra). Ingen med Parkinsons sjukdom har alla symtom men alla har flera symtom.

De motoriska symtomen är t.ex. fumlighet, långsamhet och svårigheter med finmotoriska uppgifter som att knäppa knappar. De som har skakningar har nästan alltid skakningar i vila som försvinner när de rör kroppsdelen (ofta hand/fingrar). Några har också svårt att starta vissa rörelser, t.ex. vid gång.

De icke-motoriska symtomen är ofta mer diffusa och svåra att se, t.ex. nedsatt luktsinne, förstoppning, livliga drömmar (med prat och/eller rörelser) och stresskänslighet.

Några upplever värk, andra att talet blir tystare. Sömnen påverkas ibland, delvis p.g.a. de motoriska symtomen.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.