alltomparkinson.se

Det är svårt att fram bra siffror från just år 2000 – officiell statistik från Socialstyrelsen omfattade inte öppenvård före år 2001, och det har tagit tid att bygga upp databaserna och egentligen är de i ÖV någorlunda kompletta från 2015 och framåt. Slutenvårdsregistret har funnits längre, men det är ju sällan en patient med Parkinsons sjukdom läggs in på sjukhus.

Sifforna är också osäkra med avseende diagnos varför det är svårt att ange exakta siffror. Man kan uttrycka antalet på många olika sätt – ett total antal vid ett visst tillfälle = prevalens, eller antalet nyinsjuknande under en tidsperiod = incidens.

Det bästa siffror jag har fått fram är från Socialstyrelsens diagnosregister med en beräkning baserat på aktuella siffror men med befolkningen då på 8.8 miljoner mot 10.6 miljoner nu:

Antal patienter med diagnos G 20.9 i Sverige År 2000 = 14.000, med en prevalens om 150 st / 100.000.

Antal patienter med diagnos G 20.9 i Sverige År 2023 = 16.500, med en prevalens om 150 st / 100.000.

/Håkan Widner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.