alltomparkinson.se

Allmänt sett kan sägas att medicinsjusteringar kan ge snabba effekter, men tar tid för anpassning. Bästa liknelsen är att vid en (större) justering av en dos / olika typer av anti-Parkinson mediciner ändrar man på nivån av totala mängden medicin och detta är att likna vid vattennivån i havet eller en sjö – mer inflöde ger högre nivå. En snabb ändring av en eller flera doser är som en våg, och nivån av vågen beror på dosen, men också vattennivån i havet/sjön.

Nivådoseringars effekt tar ofta veckor för hjärnans mottagare (receptorer) att anpassa sig till och det går inte att påskynda denna process, men allmänt sätt kan sägas att ju yngre man är dynamiken i dessa reaktioner större än dem för äldre.

När det gäller doseringar och anpassningar av doser bör det ske inom givna ramar och tidsförloppen får anpassas efter effekter och det finns inget generellt svar. Vid byte av terapityp tes från enbart tabletter till tabletter och pump behandling eller från tabletter och tabletter med pump till DBS är det många olika reaktioner att ta hänsyn till, bla oliak sk halveringtider. Vanligen är det inte rationellt att med apomorfin samtidigt har annan typ av härmare/agonist, som ropinorol, rotigotin respektive pramipexol under dagtid, men väl till natten, men undantag finns och variationerna är många. Det är bäst att diskutera med behandlade team. /Håkan Widner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.