alltomparkinson.se

Ja, överrörlighet uppstår bara när man har haft sjukdomen några år och i samband med för mycket dopamin-stimulering. Om man får för lite dopamin får man många olika symtom där darrningar/skakningar bara är ett av symtomen. Det kan t.ex. också vara långsamhet, stelhet, tröghet i rörelser och en lång rad ”icke-motoriska” symtom. De typiska motoriska parkinsonsymtomen (långsamma och minskade rörelser, muskelstelhet och skakningar i vila) kallas för parkinsonism. Det ordet betyder bara att man har symtom som vid Parkinsons sjukdom eller annan liknande sjukdom och är alltså inte en diagnos utan bara en symtombeskrivning. De andra sjukdomarna (t.ex. MSA, PSP, CBS, vaskulär parkinsonism) kallas som samlingsnamn för ”atypisk parkinsonsim” och om man är osäker på vilken kan man säga ”parkinsonism”. Efter fem års sjukdom, som i ditt fall, brukar man kunna vara lite säkrare på exakt vilken diagnos det är, men det kan fortfarande vara svårt. I allmänhet är ”vanlig” Parkinsons sjukdom lindrigare än de olika atypiska varianterna, bland annat därför att man ofta har ett bra svar på medicinerna vid Parkinsons sjukdom. /Dag Nyholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.