alltomparkinson.se

Det är svårt att säga om din stelhet och smärta i benen enbart beror på Parkinson, eller om det finns andra anledningar. Det är lite ovanligt att få fyra olika parkinsonmediciner under 1,5 år och detta kan tala för att dina symtom är svårbehandlade eller att de beror på något annat än Parkinson. Det finns vissa smärlindrande läkemedel som möjligen skulle kunna fungera. Heshet, eller åtminstone lägre röstvolym och otydligare tal, kan vara ett parkinsonsymtom. Slembildning är inte lika typiskt. För Xadago finns ”överdiven salivproduktion” med i biverkningslistan, men det är svårt att säga om det verkligen är en biverkan eller om det hänger ihop med att sväljningen av saliv går långsammare. Muntorrhet, vilket kan göra saliven trögare, finns med som biverkan av flera olika läkemedel, bl.a. Dinetrel och Xadago. Slembildningen kan bli mindre besvärande om man dricker ”tillräckligt” med vätska, ca 1,5 liter per dygn. /Dag Nyholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.