alltomparkinson.se

Nej, ingen av pumparna ger medicin via nål i armen. Vid behandling med Lecigon eller Duodopa pumpas levodopa in kontinuerligt via en slang som är inopererad i magen. Slangen mynnar i övre delen av tunntarmen, där levodopa tas upp direkt. Ett annat sätt att använda pump är ”subkutant”, vilket betyder via plastkanyl i underhudsfettet, oftast på buken. I dagsläget (december 2023) finns en sådan behandling, med dopaminhärmaren apomorfin, men under 2024 väntas också den första levodopa-innehållande subkutana beredningen komma ut på marknaden. /Dag Nyholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.