alltomparkinson.se

Det finns 2 pumpar på marknaden som är anpassade till infusion av apomorfin. Det finns 3 tillverkare av läkemedlet med samma koncentration 5 mg/mL, men förpackningar och behållare till pumparna är olika. Det går i princip att växla mellan olika tillverkare, men innebär hantering av läkemedel som riskerar att leda till föroreningar och spill som ger missfärgning av hus och kläder. Val av pump / leverantör är vanligen baserat på avtal och upphandlingar; vissa regioner har upphandlat bägge pumptyper och passande hjälpmedel, andra ett av systemen. Det är inte någon avgörande skillnad i funktion.
Om allvarlig och kraftiga hudreaktioner av en beredning av läkemedlet Apomorfin/Dacepton uppstår kan det vara aktuellt att pröva en annan beredning då innehållet skiljer sig lite mellan de tre tillverkarna, men den aktiva substansen är den samma.

När det gäller infusionsnålen är den av sedd att ligga ”subkutant”, dvs i underhuden och vanligen i bindväv/fettlager. En för djupt placerad nål hamnar i muskelvävnad som har ett upptag och oftast gör mera ont. Upptaget av läkemedlet från pumpen till blodet är ”trögare” och långsammare om nålen ligger i muskelvävnad jämfört med under huden. Effekten av en viss dos blir då långsammare och kan ge överlag sämre effekt, varför man bör undvika det. Det kan dock inte ske något som leder till skada eller men. Blod på spetsen av nålen indikerar sannolikt att spetsen hamnat i muskel som har mer små blodkärl än i underhuden, men är inte allvarligt. Apomorfin tas upp i blodet via blodkärlen och det är därför inte farligt om det skulle komma in små mängder direkt i blodbanan, men det är mindre sannolikt att så sker.

Det finns många varianter av kanyler, nåltyper och olika hjälpmedel för detta och det kan dem startat pumpbehandlingen vara behjälpliga med.

/Håkan Widner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.