alltomparkinson.se

Bakterier i tarmen kan vara möjlig orsak till Parkinsons sjukdom

Forskare vid Helsingfors universitet har upptäckt en möjlig orsak till Parkinsons sjukdom. Den nya upptäckten kan förhoppningsvis göra det enklare att lindra och även bromsa sjukdomen.

Studien undersökte om vissa bakterier i tarmen, kallade Desulfovibrio-bakterier, kan påverka utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom kännetecknas av ansamling av ett protein kallat alfa-synuklein i hjärnan, och tidigare studier har antytt att denna ansamling kan starta i tarmen genom interaktion med vissa patogena bakterier.

Forskarna undersökte fekalprover från tio personer med Parkinsons sjukdom och deras friska partner för att identifiera förekomsten av Desulfovibrio-bakterier. Dessa bakterier isolerades och matades sedan till nematoder (rundmaskar) i laboratoriet. Resultaten visade att nematoder som matades med Desulfovibrio-bakterier från personer med Parkinsons sjukdom hade signifikant mer och större ansamlingar av alfa-synuklein i hjärnan jämfört med nematoder som matades med Desulfovibrio-bakterier från friska personer eller med kontrollbakterier. Dessutom dog nematoder som matades med Desulfovibrio-bakterier från personer med Parkinsons sjukdom i högre grad jämfört med nematoder som matades med kontrollbakterier.

Resultaten antyder att Desulfovibrio-bakterier kan bidra till utvecklingen av Parkinsons sjukdom genom att inducera ansamling av alfa-synuklein. Dessa fynd kan leda till en bättre förståelse av hur tarmbakterier kan påverka utvecklingen av Parkinsons sjukdom och kan också öppna för nya behandlingsstrategier riktade mot tarmfloran hos personer med sjukdomen.

Ta del av studien här

Fler artiklar

Eleonor Högström: Balans i livet

Jag har arton års erfarenhet av Parkinsons sjukdom och jag har träffat många Parkinsonsystrar och -bröder under den tiden.  Jag fick en fråga för ett tag sedan. En kvinna 60+,

Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.